Panduan Lengkap Tahlil Arwah berserta Doa Tahlil Arwah

 Panduan Lengkap Tahlil Arwah berserta Doa Tahlil Arwah

Pengenalan Tahlil Arwah

Tahlil Arwah merupakan amalan bacaan bagi mendoakan jenazah baru di makamnya, ahli kubur yang telah lama dimakamkan. lafal tahlil yang lazim di masyarakat Melayu sejak ratusan tahun. Semoga panduan ini berguna kepada anda. Terima kasih. Jika tersalah atau penambahan sila komen di bahagian bawah.

Lafaz dan Cara Bacaan Tahlil Arwah

Segala sumber dan baccan ini diambil dari Kitab Majmu’ Syarif. Disini 

 

[1] Memulai dengan Ayat Pengantar/Pembuka Al-Fatihah.

Artinya: Kehadrat penghulu kami, kekasih kami dan penolong kami nabi Muhammad S.A.W. dan kepada semua roh ibubapa, para sahabat dari kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul, rahmat Allah ke atas Nabi Muhammad dan mereka semuanya dan ke atas keluarga setiap sahabat dan sanak saudara dan pengikut-pengikut semuanya beroleh kebaikan hingga hari akhirat. Kepada roh ibubapa kami, guru-guru kami dan orang yang mempunyai hak ke atas diri kami sekalian

 

[2] Bacaan Surah Al-Fatihah Ayat 1-7

Maksunya: (1) Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani , (2) Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam (3) Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani (4) Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat) (5) Engkaulah sahaja (Ya Allah) yang kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan (6) Tunjukilah kami jalan yang lurus (7) Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat

 

[3]  Surah Al-Ikhlas (3 kali)

Surah Al-Ikhlas

Maksud: Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Katakanlah, ‘Dialah yang maha esa. Allah adalah tuhan tempat bergantung oleh segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan-Nya

 

[4] Tahlil dan Takbir.

Tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah Maha Besar

 

[5] Surah Al-Falaq berserta Tahlil dan Takbir

(1) Katakanlah (Wahai Muhammad): Aku berlindung kepada (Allah) Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. (2) Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan, (3) Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk. (4) Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan (dan ikatan-ikatan). (5) Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.

Tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah Maha Besar

 

[6] An-Nas

(1) Katakanlah (wahai Muhammad): Aku berlindung kepada (Allah) Pemelihara sekalian manusia. (2) Yang Menguasai sekalian manusia. (3) Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. (4) Dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam. (5) Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia, (6) (Iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia.

Tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah Maha Besar

 

[7] Surah Al-Fatihah Ayat 1-7

Maksunya: (1) Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani , (2) Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam (3) Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani (4) Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat) (5) Engkaulah sahaja (Ya Allah) yang kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan (6) Tunjukilah kami jalan yang lurus (7) Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat

[8] ayat awal surah Al-Baqarah Ayat 1-5

(1) Alif Lam Mim (hanya Tuhan mengetahui maksudnya) (2) Kitab al-Quran ini tiada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. (3) Iaitu mereka yang beriman kepada ghaib, yang mendirikan solat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. (4) Dan mereka yang beriman kepada kitab al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang terdahulu sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. (5) Mereka itu yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang beruntung.

 

[9] Al-Baqarah: 163 berserta Al-Baqarah: 255 (Ayat Kursi)

(163) Dan Tuhan kamu ialah Tuhan Yang Maha Esa; Tiada tuhan melainkan Dia Yang Amat Pemurah lagi Amat Penyayang;

(255) Allah, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus menguasai (makhlukNya) tidak mengantuk dan tidak tidur. KepunyaanNya segala yang di langit dan bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat melainkan dengan keizinanNya. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka; dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan dengan apa yang dikehendakiNya. Kursi (ilmu) Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

 

[10] Al-Baqarah ayat 284-286

(284) Kepunyaan Allahlah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, nescaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakiNya, dan Allah menyiksa siapa yang dikehendakiNya, dan Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu.

 

[11] Al-Baqarah: ayat 285

(285) Rasul telah beriman kepada al-Quran diturunkan kepadanya dari TuhanNya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya dan rasul-rasulNya. Mereka berkata: Kami tidak membezakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulNya, dan mereka mengatakan: Kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa: Ampunilah kami ya Tuhan kami Dan kepada Mu kami dikembalikan.

 

[12] Al-Baqarah Ayat 286

(286) Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang dilakukannya dan ia mendapat dosa (dari kejahatan) yang dilakukannya. Mereka berdoa: Ya Tuhan Kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Berikan kami kemaafan, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.

 

[13] baca surah Hud ayat 73, surah Al-Ahzab ayat 33 dan  surah Al-Ahzab ayat 33

Wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, kasihanilah kami.

Rahmat Allah dan keberkatanNya ke atas kamu, ahli keluarga Rasulullah. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Wahai ahlil bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatNya mengucap selawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman ucapkan selawat dan salam yang selayaknye ke atas baginda

[14]  Serta selawat ke atas Nabi

Ya Allah, kami pohon setinggi-tinggi selawat dan salam ke atas semulia-mulia makhlukMu iaitu kekasih Allah, penghulu kami Nabi Muhammad dan ke atas keluarganya dan sahabatnya

Ya Allah, kami pohon setinggi-tinggi selawat dan salam ke atas semulia-mulia makhlukMu iaitu kekasih Allah, penghulu kami Nabi Muhammad dan ke atas keluarganya dan sahabatnya akan beberapa maklumat dan kalimat, apabila para pengingat menyebutMu, dan pelupa-pelupa pula melupaiMu.

Ya Allah, kami pohon setinggi-tinggi selawat dan salam ke atas makhlukMu iaitu cahaya pagi, penghulu kami Nabi Muhammad dan ke atas keluarganya dan sahabatnya

Ya Allah, kami pohon setinggi-tinggi selawat dan salam ke atas makhlukMu iaitu cahaya pagi, penghulu kami Nabi Muhammad dan ke atas keluarganya dan sahabatnya akan beberapa maklumat dan kalimat, apabila para pengingat menyebutMu, dan pelupa-pelupa pula melupaiMu.

Ya Allah, kami pohon setinggi-tinggi selawat dan salam ke atas semulia-mulia makhlukMu iaitu bulan purnama, penghulu kami Nabi Muhammad

Ya Allah, kami pohon setinggi-tinggi selawat dan salam ke atas semulia-mulia makhlukMu iaitu bulan purnama, penghulu kami Nabi Muhammad dan ke atas keluarganya dan sahabatnya akan beberapa maklumat dan kalimat, apabila para pengingat menyebutMu, dan pelupa-pelupa pula melupaiMu.

Dan Allah Taala meredhai pemimpin pemimpin kami dan sahabat-sahabat rasul semuanya. Dan cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung dan tidak ada upaya melainkan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Besar.

Dan Allah Taala meredhai pemimpin pemimpin kami dan sahabat-sahabat rasul semuanya. Dan cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung dan tidak ada upaya melainkan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Besar.

 

Lailahaillah Doa Tahlil Arwah Lengkap

Aku memohon keampunan dari Allah yang Maha Besar KekuasaanNya. Sebaik-baik zikir maka ketahuilah sesungguhnya ia adalah :

Tiada Tuhan yang disembah melainkan
Allah (Yang hidup, Yang kekal)

Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah (Yang hidup, Yang sebenar-benar wujud)

Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah (Yang hidup, Yang dihajati)
Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah
Tiada Tuhan yang disembah melainkanAllah
Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh Allah.
Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Muhammad itu kekasih Allah.
Ya Allah aku pohon selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad s.a.w
Ya Allah aku pohon selawat ke atas Nabi Muhammad Ya Tuhan selawat dan salam ke atasnya.

 

[14] Tawasul Alfatihah Kepada Arwah

Taqwasul Doa Tahlil Arwah Lengkap

 

 

Doa Tahlil

Segala pujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Pujian yang memadai dan menyamai akan pertambahan segala nikmatNya. Wahai Tuhan kami, kepadaMu tertumpu segala pujian sebagaimana layak bagi kebesaran pemerintahanMu. Ya Allah, kami pohonkan selawat dan salamMu ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sebagai selawat yang melepaskan diri kami dari bala bencana, Tunaikanlah ya Allah segala hajat kami, dan selawat itu engkau bersihkan kami dari segala keburukan dan Engkau angkatkan kami disisiMu setinggi darjat dan Engkau sampaikan ke hujung harapan dan cita-cita kami dari segala kebaikan semasa kami hidup dan selepas mati. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak dapat mengira pujian kami ke atasMu sebagaimana Engkau puji ke atas diriMu, maka kepadaMu segala pujian

Doa Tahlil Arwah Lengkap

sehingga Engkau redhai dan untukMu pujian apabila Engkau redha dan untukMu pujian selepas Engkau redha. Ya Allah pohon selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad di permulaan dan pohon selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad di hari penghabisan dan pohon selawat ke atas Nabi Muhammad setinggi-tingginya sehingga hari kiamat dan selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sehingga diwarisi bumi dan Engkau adalah sebaik-baik pewaris. Ya Allah jadikanlah, sampaikanlah dan terimalah pahala bacaan yang kami baca daripada kitab Al-Quran yang agong, dan pahala bacaan yang kami tahlilkan dari “La ilaha illallah” dan pahala bacaan istighfarnya dan pahala bacaan zikir dari sebutan “Ya Allah” dan pahala selawat dan salam kami ke atas Nabi Muhammad pada saat yang berkat ini sebagai hadiah dari kami sebagai penghubung dan ia sebagai rahmat dariMu yang turun membawa berkat yang meliputi,

Doa Tahlil Arwah Lengkap 3

juga sebagai sedekah yang diterima, dikemukakan dan dihadiahkan kehadrat penghulu kami Nabi Muhammad S.A.W. kemudian kepada roh-roh para isterinya, keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan tabiin, tabi’ tabiin bagi mereka kebaikan hingga hari kiamat. Ya Allah, jadikan selawat itu pemisah, penyelamat, pendinding dan penebus mereka dari api neraka. Ya Allah, ampunilah, kasihanilah, sihatkanlah dan maafkanlah mereka. Kemudian berikanlah pahala sedemikian juga kepada roh-roh ibubapa kami dan guru-guru kami dan berikanlah juga pahala kepada ibubapa kami dan guru-guru kami dan berikanlah juga pahala kepada ibubapa dan guru-guru kepada ibubapa kami seterusnya sekelian orang Islam dari timur ke barat. Ya Allah, jadikanlah kami dan rakan-rakan kami dan rakan ibubapa kami juga dengan sekelian yang hadir dan ibubapa mereka semuanya

Doa Tahlil Arwah Lengkap 2

berada dalam rahmat dan kasih sayang. Masukkan kami dan mereka ke dalam syurgaMu yang saujana luas, Wahai Tuhan yang Maha Kasih Sayang, penganugerahan yang mengindahkan langit dan bumi. Wahai Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ya Allah, pohon pindahkan dari mereka kesempitan lubang kubur dan lahad kepada syurga abadiMu, kepada naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah dan buah-buahan yang banyak yang tidak terhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya dan tilam-tilam yang tebal lagi empuk bersama orang-orang yang mendapat nikmat yang terdiri dari para-para Nabi, siddiq, syahid, orang-orang Solih dan Orang-orang yang mendampingi mereka dengan baik, Wahai Tuhan Yang Amat Kasih Sayang. Dan Allah telah beri rahmat dan kesejahteraan ke atas penghulu kami Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Dan segala pujian bagi Allah Tuhan semesta alam.

Al-Fatihah

Doa Tahlil Arwah Lengkap

Doa Penutup Perkenankanlah permintaan kami ya Allah, wahai tuhan yang mentadbir seluruh alam. Ya Tuhan kami, terimalah doa kami, Sesunguhnya Engkaulah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Terimalah taubat kami ya Allah, sesungguhnya engkaulah Penerima taubat lagi Maha Mengasihani. Janganlah Engkau mengenakan kami dosa-dosa besar, wahai Tuhan yang Maha Mulia dan kami akhiri doa ini dengan segalapujian bagi Mu Allah Tuhan semesta Alam. Semoga Allah menerima doa kita semua.

 

Video Tahlil Arwah

Tahlil Arwah MP3 Lengkap Dibawah

Download Doa Tahlil

Download PDF Tahlil Arwah

Download MP3 Tahlil Arwah Lengkap

 

Terima Kasih Moga Bermanafaat

Related post

error: Alert: Content is protected !!